Παραγωγικές διαδικασίες

Γενικά ως μέθοδος ή διαδικασία παραγωγής ορίζεται η ειδική γνώση που αφορά τον τρόπο με τον οποίο παράγεται ένα σύνθετο, εξειδικευμένο προϊόν. Η γνώση αυτή αποτελεί ένα μέρος των γνώσεων που πρέπει να έχει ένας ειδικός για να είναι ικανός να εκτελέσει μια παραγωγική δραστηριότητα, καθώς του δίνει την δυνατότητα να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει σωστά τις πρώτες ύλες και τα μέσα παραγωγής που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί σωστά η κάθε μια από τις φάσεις που οδηγούν στην παραγωγή του εξειδικευμένου προϊόντος.

Η ορθή εκτέλεση όλων των φάσεων που συγκροτούν μια παραγωγική διαδικασία είναι μια από τις αναγκαίες συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου τα προϊόντα ου θα παραχθούν απ’ αυτήν να είναι ποιοτικά άρτια. Ένα λάθος σε οποιαδήποτε φάση (π.χ. επιλογή και χρήση ακατάλληλων πρώτων υλών, η επιλογή ακατάλληλων μέσων ή ακόμη και η λανθασμένη χρήση των σωστών μέσων κ.λ.π.) θα οδηγήσει στην παραγωγή ακατάλληλων προϊόντων.

Τα παραπάνω ισχύουν σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, από την πιο απλή (όπως είναι η παραγωγή ψωμιού) μέχρι την πιο σύνθετη, όπως είναι η παραγωγή θεωριών. Π.χ. ο φούρναρης μπορεί να φτιάχνει ψωμί επειδή γνωρίζει να επιλέγει τις σωστές πρώτες ύλες (τύπος αλευριού, νερό, μαγιά, αλάτι, προζύμι, κ.λ.π.) και να τις χρησιμοποιεί σωστά να τις αναμιγνύει στις σωστές αναλογίες και να επιλέγει και να χρησιμοποιεί σωστά τα μέσα που είναι κατάλληλα για την κάθε μια από τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας (ζύμωμα, στοφάρισμα, ψήσιμο). Οι γνώσεις που αφορούν όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι πλήρεις και να εφαρμοστούν με ακρίβεια, γιατί ένα λάθος είτε στην επιλογή είτε στην χρήση των πρώτων υλών ή των μέσων θα οδηγήσει στην παραγωγή ελαττωματικών προϊόντων. Επιπλέον, ο ειδικός που τις διαθέτει θα πρέπει να είναι σε θέση να τις διατυπώσει και να τις μεταδώσει σε όποιον ενδιαφέρεται να τις αποκτήσει. Η αδυναμία διατύπωσης αποδεικνύει ότι η γνώση είναι είτε ατελής είτε εμπειρική  - ή αλλιώς υποσυνείδητη,σιωπηλή. Ξέρουμε να την χρησιμοποιούμε, αλλά δεν μπορούμε να την διατυπώσουμε, να την ελέγξουμε και να την βελτιώσουμε.

Στόχοι μας

Ο στόχος της σελίδας αυτης ειναι να δωσει τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία στους ειδικούς όλων των επιστημών ωστε να παράγουν επιστήμη συγκροτημένα. Το μεγαλύτερο μερος της γνώσης αυτής απλά θα μετατραπεί απο εμπειρική σε συνειδητή. Ολόκληρη η διαδικασία ονομάζεται επιστημονική μέθοδος.