Παραγωγή Ειδικών Υποθέσεων

Η παραγωγή υποθέσεων είναι μια από τις πιο συνηθισμένες νοητικές δραστηριότητες η οποία εκτελείται συνεχώς από τον άνθρωπο. Όλοι παράγουμε υποθέσεις για να απαντήσουμε στα ερωτήματα που δεν καλύπτονται από γνώσεις και ύστερα τις χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε τη συμπεριφορά που θα εκδηλώσουμε σε οποιαδήποτε από τις καθημερινές ή τις επιστημονικές μας δραστηριότητες. Οι επιστήμονες, όπως όλοι οι άνθρωποι, γνωρίζουν να παράγουν υποθέσεις, κάτι που επιβεβαιώνεται από τις πολυάριθμες υποθέσεις που παράγονται σε όλες τις επιστήμες.. Απ’ την άλλη μεριά όμως, η γνώση αυτή είναι εμπειρική ή σιωπηλή, με την έννοια ότι δεν έχει διατυπωθεί ποτέ από κανέναν. Την ξέρουμε και την χρησιμοποιούμε, αλλά δεν μπορούμε να την διατυπώσουμε γιατί είναι τόσο συνηθισμένη και τόσο οικεία ώστε δεν χρειάζεται ούτε να την σκεφθούμε ούτε να την διατυπώσουμε, προκειμένου να την χρησιμοποιήσουμε. Για να την μετατρέψουμε από εμπειρική ή σιωπηλή σε συνειδητή ή επιστημονική, αρκεί να ξαναθυμηθούμε αυτά που ήδη γνωρίζουμε, δηλαδή να προσδιορίσουμε τα μέσα και τις μεθόδους με τις οποίες παράγονται και αξιολογούνται οι ειδικές υποθέσεις.