Ανασύσταση ενος Θεωρητικού Συνόλου απο τα Τμήματά του

Πλεονεκτήματα

Όλες οι θεωρίες ,από δομική άποψη, είναι σύνθετα σύνολα, τα οποία σχηματίζονται από δεδομένα, γνώσεις και θεωρητικές υποθέσεις. Αν δούμε τις θεωρίες ως σύνθετα σύνολα, οδηγούμαστε σε μια διαδικασία παραγωγής την οποία θα ονομάσουμε διαδικασία ανασύστασης ενός σύνθετου θεωρητικού συνόλου από τα τμήματά του. Η συγκεκριμένη μέθοδος , λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων της, είναι σαφώς προτιμότερη από τις άλλες δύο:

 • Είναι πλήρως γνωστή και εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία στην κατασκευή όλων των σύνθετων τεχνολογικών προϊόντων
 • Η απόδοσή της είναι δυνατό να βελτιωθεί Η απόδοση της μεθόδου απεικονίζεται στην ποιότητα των προϊόντων που παράγονται απ’ αυτήν και είναι δυνατό να βελτιωθεί όταν βελτιωθεί η ποιότητα κι η απόδοση των μέσων που χρησιμοποιεί
 • Είναι γνωστές όλες οι φάσεις της και τα μέσα που χρησιμοποιεί Εφ'όσον είναι γνωστή, η διαδικασία είναι δυνατό να γενικευθεί και να χρησιμοποιηθεί από τους θεωρητικούς τομείς όλων τω επιστημών

Με την διαδικασία ανασύστασης ενός θεωρητικού συνόλου από τα τμήματά του ο θεωρητικό τομέας έχει την δυνατότητα να εκτελέσει ταυτόχρονα την κίνηση τόσο από το μερικό στο ολικό όσο και από το γνωστό στο άγνωστο.

Πλασματικές αδυναμίες της μεθόδου

Η διαδικασία χρησιμοποιείται ήδη στην παραγωγή θεωριών από τους ειδικούς αρκετών επιστημών, οι οποίοι ούτε γνωρίζουν ότι την χρησιμοποιούν ούτε μπορούν να διατυπώσουν τις φάσεις από τις οποίες απαρτίζεται ή τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην κάθε μια απ’ αυτές. Τα αποτελέσματα που παράγονται από την χρήση της είναι αμφιλεγόμενα, όμως οι αποτυχίες δεν οφείλονται σε κάποιο μειονέκτημα της μεθόδου, αλλά στην κακή ποιότητα (ανεπάρκεια και ασυμβατότητα) των θεωρητικών μέσων (επιστημονική αντίληψη).

Συνοπτικά η μέθοδος

Επειδή η διαδικασία αποτελεί ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία του θεωρητικού έργου και επειδή η συγκεκριμένη ,κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, είναι η πιο εύχρηστη και η πιο αποτελεσματική απ’ όλες, στα κεφάλαια που ακολουθούν θα εξεταστούν μία προς μία όλες οι επιμέρους φάσεις από τις οποίες απαρτίζεται, καθώς και τα μέσα με τα οποία ολοκληρώνεται η κάθε μια από αυτές και ο ρόλος που διαδραματίζει η ποιότητα των μέσων στην ποιότητα των αποτελεσμάτων που παράγονται από την χρήση τους. Επιπλέον, θα διατυπωθούν τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται τα προϊόντα που παράγονται στην κάθε φάση. Επειδή η διαδικασία αποτελεί μια σύνθετη παραγωγική δραστηριότητα, οι φάσεις από τις οποίες απαρτίζεται συνδέονται η μια με την άλλη σχηματίζοντας μια αλυσίδα παραγωγής και η ποιότητα των αποτελεσμάτων που παράγονται στην κάθε μια απ’ αυτές επηρεάζει την ποιότητα των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν σε όλες τι επόμενες. Έτσι, αν γίνει λάθος στην πρώτη φάση για παράδειγμα, θα αποτύχουν μοιραία και όλες όσες ακολουθούν.

Οι φάσεις που συγκροτούν την διαδικασία ανασύστασης ενός θεωρητικού συνόλου από τα τμήματά του είναι, με τη σειρά που ολοκληρώνονται, οι εξής:

 • 1. Δημιουργία γενικής νοητικής εικόνας – μοντέλου ανασύστασης
 • 2. Συγκέντρωση δεδομένων
  • Α. Εντοπισμός
  • Β. Αναγνώριση
  • Γ. Αξιολόγηση
  • Δ. Επιλογή
 • 3. Αξιοποίηση δεδομένων
  • Α. Ερμηνεία
  • Β. Συναρμολόγηση
 • 4. Παραγωγή ειδικών θεωρητικών υποθέσεων
 • 5. Δημιουργία θεωρητικού συνόλου